Lt

STATYBOS PROJEKTŲ VALDYMAS

Susiekite

STATINIŲ PROJEKTAVIMAS:

Tel.: +370 45 582 667

El. paštas: administracija@pmp.lt

STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Tel.: +370 45 582 667

El.paštas: info@pmp.lt

Siūlome statybos projektų valdymo paslaugas, kurios apima visus projekto vystymo etapus pradedant statinio koncepcijos sukūrimu ir baigiant jo pridavimu eksploatuoti:

 • pagalba keičiant žemės sklypų paskirtį ar naudojimo būdą;

 • projekto ekonominis pagrindimas;

 • techninės užduoties parengimas;

 • projektavimo organizavimas ir koordinavimas;

 • statybos leidimųgavimas;

 • inžinerinis konsultavimas projektavimo stadijoje, projekto vertinimas;

 • statybos projekto inžinerinis, ekonominis ir juridinis konsultavimas;

 • sąmatų analizė ir įvertinimas;

 • rangovų projekto įgyvendinimui parinkimas ir valdymas;

 • užsakovo interesų atstovavimas projekto eigoje;

 • pastato statyba ir pridavimas eksploatacijai;

 • garantinio laikotarpio garantijų valdymas.

Pagrindinis statybos projektų valdymopaslaugos privalumas, tai užsakovo laiko ir materialinių resursų taupymo galimybė. Projektavimo stadijoje identifikuojamos statybos proceso problemos ir parenkamiracionalūs sprendimai, kurie leidžia sumažinti projekto savikainąnesumažinant pastato funkcionalumo ir nepabloginant jo savybių.Kompleksinis projekto valdymas taip pat leidžia sumažintiir viso pastato gyvavimo ciklo sąnaudas (eksploatacijos, renovavimo, aptarnaujančio personalo poreikį, komunalinių paslaugų sąnaudas,draudimo ir kitas sąnaudas).