Lt

STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Susiekite

STATINIŲ PROJEKTAVIMAS:

Tel.: +370 45 582 667

El. paštas: administracija@pmp.lt

STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Tel.: +370 45 582 667

El.paštas: info@pmp.lt

Vykdome Statinio statybos techninę priežiūrą nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo, kontroliuojame, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.


Vykdome FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal FIDIC sutarties sąlygas statybos darbų vykdymo, jų paleidimo – derinimo, statinių perdavimo - priėmimo metu bei per visą pranešimų apie defektus laikotarpį.