2021 05 04, 12 val. šaukiamas eilinis visuotinis Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio miestprojektas“

AKCININKŲ  SUSIRINKIMAS, kuris vyks bendrovės buveinėje adresu:

Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Respublikos g. 15.

Darbotvarkė:

1.      Bendrovės valdybos metinis pranešimas;

2.      Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas;

3.      Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymas;

4.      Kiti klausimai.

Esant karantinui, bus sudaryta galimybė balsuoti el. būdu.

UAB „Panevėžio miestprojektas“

Valdybos pirmininkas / direktoriusVytautas Sukackas