Energinio naudingumo sertifikavimas suteikia teisę įvertinti pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą pagal techninius reglamentus 

STR 2.01.09:2005 ir STR 1.02.09:2011  

Atestavimo komisijos 2012 m. kovo 14 d. protokolas Nr. PEN-0025